WIDOS Innenwulstentferner 500

DI 300 bis DI 500 mm | Baustelle | PE, PP | Manuell

Mehr

WIDOS Innenwulstentferner 300

DI 160 bis DI 300 mm | Baustelle | PE, PP | Manuell

Mehr

WIDOS Innenwulstentferner 160

DI 90 bis DI 160 mm | Baustelle | PE, PP | Manuell

Mehr

WIDOS Außenwulstentferner

DA 20 bis DA 1200 mm | Baustelle | PE, PP | Manuell

Mehr

© WIDOS Wilhelm Dommer Söhne GmbH